loader image

ANMÄLNINGSAVGIFTER

VILLKOR OCH PRISER

3495 kr/lag – Vi skickar faktura till den e-mailadress som ni anmält er lag med, fakturan ska vara betald 10 dagar efter att den skickats ut.

Deltagarkategorier:

  • Sovsal – 1790 kr/person
  • Stugor – 1890 kr till 2090 kr/person *
  • Lokala lag – 425 kr/person

I deltagaravgifter med boende ingår logi två nätter, sex måltider, äventyrsbad, omklädningsrum och en fantastisk fotbollscup.

För lokala lag ingår äventyrsbad, omklädningsrum och en fantastisk fotbollscup. Observera att vi har begränsat med platser för lokala lag. *Begränsat antal platser i stugor, först till kvarn gäller.

Faktura skickas ut 6 veckor innan cupen och ska vara betald inom 10 dagar.

AVBOKNINGSREGLER

  • Avbokning vid mer än 4 månader innan cupen – Ni får tillbaka 100 % av anmälningsavgiften.
  • Avbokning vid mindre än 4 månader innan cupen – Ni får tillbaka 50 % av anmälningsavgiften.
  • Avbokning med mindre än 3 månader av cupen så betalas ej anmälningsavgiften tillbaka,

För deltagaravgiften gäller följande:

  • Avbokning vid mer än 2 veckor innan cupen – Ni får tillbaka 100 %
  • Avbokning vid mindre än 2 vecka innan cupen – Ni får tillbaka 50 %
  • Avbokning vid mindre än 1 vecka innan cupen så återbetalas ej deltagaravgiften

FÖRSÄKRING

Varje lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. Luxcuper har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

INSTÄLLD TURNERING

Luxcuper är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Luxcupers kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.