loader image

Vår värdegrundspolicy

Inkludering och fair play

Vi tror på att främja en kultur av inkludering där varje spelare, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och bakgrund, känner sig välkommen och respekterad. Vi värnar om Fair Play och arbetar för att skapa en atmosfär genomsyrad av respekt och sportslighet såväl på som utanför planen.

Säkerhet och Trygghet

Vi lägger stor vikt vid säkerheten och tryggheten för deltagarna och besökarna på våra cuper. För oss handlar det om att erbjuda både fysiskt och social trygghet. Fysiskt på så vis att hallen håller de säkerhetsstandarder som finns. Social på så vis att vi främjar en atmosfär genomsyrad av respekt och sportslighet.

Utbildning och Utveckling​

Vi ser varje turnering som en möjlighet till lärande och utveckling. Därför är fotbollen alltid vårt främsta fokus och vi strävar ständigt mot att erbjuda en miljö på våra cuper där den får vara det. I detta har även våra domare en stor roll.

Glädje och positiv atmosfär

Vi strävar efter att skapa en positiv och glädjefylld atmosfär där ungdomar kan uttrycka sin passion för fotboll. Vi uppmuntrar lekfullhet, entusiasm och positivitet både på och utanför planen.

Respekt för Motståndare och Domare

Vi betonar vikten av att respektera motståndare och domare. Genom att uppmuntra en kultur av respekt och uppskattning för olika synpunkter och roller bidrar vi till att skapa hållbara relationer inom fotbollen i stort.

sv_SESwedish