loader image

TÄVLINGSREGLER

Tävlingsreglemente

Spelregler

1. Luxcuper spelas efter VFFs tävlings- och representationsbestämmelser.

2. Klassindelning

 • Pojkar och flickor 2005/2006 (11 mot 11)
 • Pojkar och flickor 2007 (11 mot 11)
 • Pojkar och flickor 2008 (11 mot 11)
 • Pojkar och flickor 2009 (11 mot 11)
 • Pojkar och flickor 2010 (9 mot 9)
 • Pojkar och flickor 2011 (7 mot 7)
 • Pojkar och flickor 2012 (7 mot 7)
 • Pojkar och flickor 2013 (7 mot 7)

3. Planstorlek

 • 13 år 9 mot 9 liten. Planmått: 65x50m.
 • 14 år 9 mot 9 stor. Planmått: 72x55m. Straffområde till straffområde och 5 meter in på varje långsida av ordinarie 11v11-plan.
 • 15-16 år 11 mot 11. Planmått: fullstor plan.

4. Bollar, mål och utrustning
7 mot 7 samt 13-åringar på 9 mot 9 spelar med storlek 4. Övriga klasser spelar med bollstorlek 5. Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.

5. Tävlingsform
Poolspel 12 år och yngre
I åldrarna där slutspel in tillåts så spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser utan slutsegrare. I första gruppspelet delas lagen in i fyra- eller femlagsgrupper där alla möter alla. Efter det genomförs en ny lottning där lagen lottas in i nya grupper och möter nya lag.

5.1 Gruppspel 13-16 år
Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra i enkelserie, därefter följer ett slutspel för alla. Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Trean, fyran och femman går till B-slutspel.
Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger 3 poäng, oavgjord match ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng.

Lagens placering efter gruppspelet bestäms av följande:
1. Antal poäng.
2. Målskillnad.
3. Flest gjorda mål.
4. Inbördes möte.
5. Lottning.
(W.O. = 2-0)

5.2 Slutspel 13-16 år
Alla lag går vidare från gruppspelet till A- eller B slutspel. Vid förlust i slutspel åker laget ut ur turneringsspelet men genomför därefter 1-2 placeringsmatcher. Alla lag garanteras 5-6 matcher under turneringstiden. Luxcuper kan inte ställas till ansvar om lag uteblir från/eller hoppar av under turneringens genomförande.
Vid oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser. Varje lag skjuter växelvis 3 straffsparkar vardera med olika spelare. Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar, en straffspark i taget med nya spelare tills avgörande sker. Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta i straffsparkstävlingen måste lägga en straffsparkinnan någon spelare får lägga en andra straffspark. Retur är inte tillåten i straffsparkstävling. Boll som träffar målramen och är på väg från målet räknas som missad liksom vid målvaktsparad.

6. Matchtid
11 mot 11 1 x 35 min.
9 mot 9 1 x 35min.
7 mot 7 2 x 20 min

7. Antal spelare och avbytare
7.1 Poolspel 12 år

Luxcuper arrangerar förberedande turneringar inför kommande säsong. Vi begränsar därför inte antalet deltagande spelare som lagen vill använda i cupen eller i enskilda matcher. Byte av spelare skall tillämpas genom flygande byten. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen. Vi uppmanar alla att låta alla spelare spela minst 50 % av matchen.

7.2 Gruppspel och slutspel 13-16 år
Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byte av spelare skall tillämpas genom flygande byten. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen. Målvaktsbyte måste ske då spelet är avblåst och anmälas till domaren. Felaktiga byten bestraffas med varning.

7.3 Disponering av spelare
Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen*. För övrigt disponerar föreningen spelarna i de olika lagen efter eget godtycke. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder. Spelare som skall delta i flera lag skall finnas på varje lags deltagarförteckning. 

 *Undantag kan förekomma om lag vid skador eller av annan anledning indisponibla spelare. Vid dessa fall får alla lag låna in spelare upp till samma antal som de startade turneringen med. De spelare som ursprungligen tillhörde truppen ska starta och spela minst 50% av matchen. Inlånade spelare ska i första hand alltså starta på bänken. Ansökan om att låna in spelare från ett annat lag lämnas muntligen till cup-representant på plats. Cupledningen förbehåller sig rätten att bevilja eller avslå ansökan senast 20 minuter innan det ansökande lagets nästa match.

8. Deltagarförteckning
Alla lag ska lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i laget under turneringen. Förteckningen lämnas med fördel in digitalt via inloggning som tilldelas vid anmälan. Vid uppdateringar under cupveckan samt under cupens genomförande sker dessa med fördel likaså via ledares inloggning digitalt. Samtliga spelare skall anges med personnummer. Spelare som saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet skall antecknas med ååmmdd-0000.

9. Dispenser
Dispens för maximalt två överåriga spelare/lag kan sökas i våra cuper. Ansökan skall göras via mail till patrick@luxcuper.se Därefter behandlas inga ansökningar. Särskilda skäl skall ligga till grund för att dispenser beviljas.

9.1 Dispenser F17 enligt SvFF
Maximalt tre överåriga spelare (födda tidigast 2006 dvs. under innevarande kalenderår fylla höst 18 år) får antecknas på spelarförteckningen. Av dessa får maximalt två spelare delta som utespelare. Överåriga spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen. 

10. Matchdetaljer
10.1 Laguppställning

 • Spelares nummer på speltröjan skall överensstämma med laguppställningen.
 • Laguppställningen skall kompletteras med alla ledare. Ledare skall befinna sig i tekniska området under matchens gång.
 • Laguppställning skall senast 15 min före varje matchstart kontrolleras och eventuella ändringar korrigeras. Om lag använder olika nummer till hemma- och bortaställ uppdateras nummer med fördel innan matchens start.

  10.2 Speldräkter

 • Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och överensstämma med det som är angivet på laguppställningen.
 • Numreringen skall finnas på ryggen av matchtröjan och två spelare får inte ha samma nummer på tröjan under samma match.
 • Om domaren i matchen bedömer att ena laget skall ska byta speldräkt pga. likhet i färg, skall sist nämnda lag ”bortalaget” byta eller ta på västar. Västar finns att tillgå i sekretariatet.

11. Match
• Alla ska vara ombytta och klara vid spelplanen senast 15 minuter före matchstart.
• Samtliga spelare måste vara försäkrade av respektive klubb.
• Varje lag är ansvariga för sina egna supportrar/fans och deras uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till till att laget utesluts ur turneringen. Supportrar och fans skall befinna sig på läktaren.

11.1 Uppvärmning
Uppvärmning sker utan boll på löparbanorna. Vid 9 mot 9 är det ok att värma upp bakom målet utan boll.

11.2 Domare
Domare tillsätts av Luxcuper tillsammans med Värmlands Fotbollsförbund samt via ett urval av anmälda domare från resterande del av Sverige. Domaransvarig från turneringen finns tillgänglig på tävlingskansliet under turneringen.

12. Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter från Luxcuper och domarkommitén. Tävlingsjuryn behandlar och fattar beslut rörande protester, bestraffningar och tävlings/turneringsreglemente.
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

12.1. Protester och bestraffningar
Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av ansvarig ledare, senast 90 minuter efter berörd match har avslutats.

 • Protestavgift 500 SEK skall betalas i samband protestanmälan
 • Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFAs reglemente slutgiltiga. Protest mot sådant beslut föranleder inte åtgärd.
  Om protest bifalles återbetalas protestavgiften.
  12.2 Utvisningar/varningar
 • Utvisad spelare vid grovutvisning avstängs automatiskt följande match.
 • Tävlingsjuryn kan besluta om avstängning i ytterligare match(er) vid grov utvisning.
 • Grova utvisningar kan rapporteras till respektive lags distriktsförbund.
 • Varningar ackumuleras ej.

13. Walkover
Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Domare kan dessa fall inte ta beslut om segrare. Lag som vid upprepade tillfällen uteblir från match kan uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan besluta om att lag skall uteslutas redan vid första förseelsen om det förekommer särskilda omständigheter, t.ex. att en avsiktlig W.O gynnar eget lag eller uppenbart missgynnar annat lag i gruppen.

13.2 Match som avbryts
Om en match avbryts och inte färdigspelas har juryn rätt att besluta om:

 • Återupptagande av match från den tidpunkt den avbröts.
 • Omspel av hela matchen.
 • Fastställa resultatet som förelåg vid avbrytandet.
 • Fastställa att ett lag förlorar med 0-3.
 • Fastställa att båda lagen förlorar med 0-3.

14. Spelprogram
Turneringsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet som gäller gruppindelningar, speltider och spelplaner fram till turneringsstart.

15. Arrangör
Luxcuper arrangerar alla våra cuper tillsammans med IFK Kristinehamn. Alla cuper är sanktionerade via VFF.

16. Föreningslag
Enligt SvFFs regelverk så måste alla lag som deltar i sanktionerade turneringar tillhöra ett fotbollsförbund. Desamma gäller i Luxcupers turneringar.

sv_SESwedish